Угода користувача

УГОДА КОРИСТУВАЧА

 

 1. Загальні положення

  1. Ця Угода користувачів (надалі — Угода) регулює взаємовідносини, які виникають між Виробником і Замовником у зв'язку із використанням Виробником та Замовником сервісів Сайту 4loft.com.ua (надалі — Сайт) та наданням Виробником послуг Замовнику за допомогою Сайту, а також виконанням Виробником і Замовником взятих на себе зобов'язань за цією Угодою. Виробник і Замовник надалі разом можуть іменуватись «Сторони», а кожнен окремо — «Сторона»; Виробник і Замовник разом також можуть іменуватись «Користувачі» або «Ви».

  2. Ця угода є договором приєднання та укладається в порядку, передбаченому статтею 634 Цивільного кодексу України шляхом приєднання Користувачів до запропонованого Виробником договору. Користувачі не можуть запропонувати свої умови договору.

  3. Ця Угода укладається шляхом прийняття (акцепту) Замовником пропозиції (оферти) Виробника укласти договір приєднання. Реєструючись на Сайті та проставляючи відмітку про згоду з цією Угодою, Ви приймаєте пропозицію Виробника укласти договір (цю Угоду), погоджуєтесь з усіма умовами цієї Угоди, а також зобов'язуєтесь дотримуватись цієї Угоди та укладених письмових договорів, зазначених у пункті 1.8. Угоди, без будь-яких умов, застережень та обмежень.

  4. Реєструючись на Сайті Ви надаєте згоду на отримання від Виробника повідомлень/дзвінків каналами зв'язку, зазначеними Вами у реєстраційній формі під час реєстрації на Сайті. Повідомляємо, що використання сервісів Сайту є обмеженим або неможливим у випадку ненадання такої згоди.

  5. Угода є укладеною в момент реєстрації Користувача на сайті та не потребує окремого укладення/підписання інших документів, окрім випадків, визначених цією Угодою.

  6. Перед тим як реєструватись на Сайті та користуватись його сервісами, просимо Вас уважно ознайомитись з цією Угодою. Якщо Ви не згодні з умовами цієї Угоди та/або вона суперечить Вашим інтересам, Ви маєте право не приєднуватись до цієї Угоди. В такому випадку договір приєднання вважається неукладеним та Виробник не може надавати Вам послуги за допомогою Сайту.

  7. Порядок обробки персональних даних користувачів Сайту, мета та цілі такої обробки, регулюється Політикою конфіденційності (__________________________________), яка є невід'ємною частиною цієї Угоди. Реєструючись на Сайті Ви надаєте Виробнику згоду на обробку останнім Ваших персональних даних.

  8. Ця угода також регулює взаємовідносини, які виникають між Виробником і Замовником на підставі укладених між ними договорів на надання інформаційних послуг Виробником Замовнику, а також договорів на виготовлення меблів, укладених між Виробником і Замовником (надалі — Договір (-и)).

  9. Якщо зміст договору на виготовлення меблів, укладеного між Виробником і Замовником суперечить цій Угоді або не відповідає затвердженій Виробником типовій формі договору, перевага у регулюванні відповідних правовідносин між Виробником і Замовником надається цій Угоді та типовій формі договору.

  10. Виробник має право в односторонньому порядку змінювати цю Угоду без будь-якого попереднього погодження з іншими Сторонами. Інформація про зміни в Угоді розміщується Виробником на Сайті. Зміни в Угоді набувають чинності з моменту їх розміщення на Сайті або більш пізньої дати, зазначеної Виробником при розміщені цих змін. Приймаючи умови цієї Угоди, Ви надаєте згоду на будь-які такі зміни та вважаєтесь ознайомленими з ними в день розміщення їх на Сайті.

 

 1. Терміни, що вживаються в угоді

  1. Сторони погодили, що терміни, які вживаються у цій Угоді мають наступне значення:

   1. Аккаунт — обліковий запис Користувача на Сайті, який містить набір відомостей про Користувача для його ідентифікації на Сайті та забезпечення можливості користуватись сервісами Сайту.

   2. Виготовлення меблів — роботи, які здійснюються Виробником на виконання Замовлення Замовника на Сайті та включають в себе вартість матеріалів, фурнітури, виконання всіх робіт, необхідних для якісного виготовлення меблів, зокрема, але не виключно:

 • розроблення дизайн-проекту меблів;

 • безпосередньо роботи з виготовлення меблів;

 • доставка меблів.

   1. Виробник (Виробник меблів) — суб'єкт господарювання-власник Сайту, який використовує його з метою отримання можливості користуватись сервісами Сайту, а саме: приймати Замовлення на Сайті, пропонувати Замовникам свої умови виконання замовлень, та у випадку вибору його пропозиції Замовником — виготовлення меблів на запропонованих ним (Виробником) умовах.

   2. Дизайн-проект — візуальне зображення зовнішнього вигляду меблів та відповідне креслення меблів із обраних Замовником матеріалів та фурнітури. Дизайн-проект може містити інші необхідні дані для виготовлення меблів. Обсяг цих даних визначається дизайнером Виробника. Дизайн-проект виготовляється за заявкою Замовника дизайнером Виробника в форматі спеціалізованої комп'ютерної програми.

   3. Замовлення — розміщена на Сайті в передбаченому цією Угодою порядку у спеціально передбаченій формі інформація про бажання Замовника отримати послуги Виробника та замовити виконання робіт з виготовлення меблів або придбання готової продукції, що є в наявності у Виробника.

   4. Замовник — дієздатна фізична/юридична особа-користувач Сайту, який зареєструвався на ньому з метою отримання послуг з виготовлення дизайн-проекту/графічного зображення меблів, обрання найвигіднішої на його (Замовника) погляд пропозиції Виробника з виконання Замовлення (виготовлення меблів), а також укладення з Виробником договору на виготовлення меблів;

   5. Користувач — Замовник, який зареєструвався на Сайті з метою отримання можливості користуватись сервісами Сайту;

   6. Конфіденційна інформація — будь-яка інформація, в тому числі, але не виключно, яка зазначена нижче, яка з метою виконання цієї Угоди та договорів, укладених між Виробником і Замовником була отримана Виробником та/або інформація, до якої він зміг отримати доступ у зв'язку з виконанням цієї Угоди або договорів, укладених між Виробником і Замовником, у будь-якій формі, в тому числі, але не виключно у письмовій, візуальній, електронній формі, на магнітному носії або в цифровому форматі, в тому числі на електронних носіях та/або розкрита в усній формі:

 • інформація про Замовників, в тому числі їх персональні дані, вартість Замовлення;

 • стан розрахунків між Сторонами цієї Угоди;

 • інформація про умови договорів, укладених Виробником із Замовником;

 • інша інформація, розголошення якої може зашкодити інтересам Сайту та/або Виробнику.

   1. Послуга — діяльність Виробника із задоволення потреб Замовників в отриманні можливості розміщувати та обирати Замовлення на Сайті, пропонувати та обирати умови виконання Замовлення, замовляти розробку дизайн-проекту меблів тощо. Види послуг, які надаються Постачальником, наведені в цій Угоді та договорах, укладених Виробником із Замовниками.

   2. Приміщення Замовника — приміщення, адреса якого зазначена Замовником під час розміщення Замовлення на Сайті, та у якому будуть встановлюватись меблі, виготовлені Виробником.

   3. Пропозиція Виробника — розміщена на Сайті інформація про готовність Виробника виконати роботи з виготовлення меблів за певним Замовленням, яка містить інформацію про наступні умови виконання Замовлення:

 • повну вартість виконання Замовлення у гривнях;

 • розмір попередньої оплати за виконання Замовлення у гривнях;

 • строк виконання Замовлення з моменту укладення договору із Замовником у робочих днях;

 • гарантійний строк у місяцях.

   1. Реєстрація на Сайті — заповнення Замовником заявки на Сайті щодо виконання робіт з виготовлення меблів за індивідуальним замовленням та/або придбання готової продукції, що є в наявності у Виробника.

   2. Сайт — сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об'єктів авторського права і (або) суміжних прав тощо, пов'язаних між собою і структурованих у межах адреси веб-сайту: 4loft.com.ua у мережі Інтернет, які належать Виробнику.

   3. Додаткові послуги — діяльність Виробника із задоволення потреб Замовників в отриманні можливості розміщувати та обирати Замовлення на Сайті, пропонувати та обирати умови виконання Замовлення, замовляти розробку дизайн-проекту меблів тощо. Види послуг, які надаються Виробником, наведені в цій Угоді та договорах, укладених Виробником із Замовниками.

   4. Матеріали — всі необхідні складові для виготовлення меблів, в тому числі, але не виключно: МДФ, ДСП, ДВП, фанера, деревина, фурнітура, кромковий матеріал, обробний матеріал тощо.

 

 1. Реєстрація на сайті

  1. Для отримання послуг від Виробника Замовник має зареєструватись на Сайті 4loft.com.ua.

  2. Послуги надаються Замовнику з моменту його реєстрації на Сайті і до моменту деактивації (видалення) його аккаунта.

  3. Для реєстрації на Сайті Замовник має заповнити такі дані щодо себе: ім'я, номер телефону, електронна адреса. За бажанням Замовник при реєстрації може надати такі додаткові дані щодо себе: прізвище, по батькові, адреса приміщення, у якому будуть встановлюватись меблі, виготовлені Виробником.

  4. Замовник зобов'язаний зазначати точні, достовірні та актуальні дані щодо себе. У разі зміни даних Замовник зобов'язаний повідомити Виробника про таку зміну в триденний строк шляхом внесення відповідних відомостей до свого аккаунту. Виробник не зобов'язаний перевіряти точність, достовірність та актуальність персональних даних Замовника.

 

 1. 4. Порядок надання послуг

4.1. Всі Замовлення та пропозиції з умовами виконання цих Замовлень розміщуються на Сайті.

4.2. Послуги, які надаються Замовнику (надалі разом іменовані — «Послуги»), можуть бути наступні:

4.2.1. Продаж готових меблів, що є в наявності у Виробника;

4.2.2. Розробка дизайн-проекту та замовлення меблів (надалі — «Замовлення меблів»), яка складається з наступних етапів:

    • розміщення Замовлення на виготовлення меблів;

    • надання замірів для виготовлення меблів Виробником;

    • розробка дизайнером Виробника дизайн-проекту;

    • надання Замовнику даних Виробника щодо вартості, розміру попередньої оплати та строку виготовлення меблів згідно проекта, розробленого дизайнером Виробника (Комерційної пропозиції).

  1. Для використання сервісів Сайту Замовник після активації його аккаунта має обрати вид послуги із перелічених у п. 4.2. цієї Угоди, яку він бажає отримати. Після чого Замовник має можливість зробити Замовлення на Сайті.

  2. У разі обрання Замовником послуги, передбаченої п. 4.2.2. цієї Угоди, Замовник зобов'язується після обрання на Сайті пропозиції Виробника з умовами виконання Замовлення, укласти договір на виготовлення меблів.

  3. Після розміщення Замовлення представник Виробника телефонує Замовнику впродовж 24 годин для уточнення деталей Замовлення.

  4. Після уточнення деталей Замовлення Замовник здійснює попередню оплату послуг Виробника у розмірі, визначеному в укладеному з Виробником договорі. У випадку безготівкового розрахунку, оплата вважається здійсненою Замовником в момент надходження коштів на розрахунковий рахунок Виробника.

  5. Кожне Замовлення на виготовлення меблів містить готовий дизайн-проект, розроблений Виробником та узгоджений Замовником.

  6. Замовник може відмовитися від виконання договору до здачі йому меблів. У такому випадку авансовий платіж Замовнику не повертається. Інші вже проведенні Виконавцем роботи (в тому числі витрачені матеріали) по виконанню Замовлення підлягають компенсації Замовником Виконавцю в обов’язковому порядку.

  7. У випадку відмови Замовника від послуги Виготовлення меблів після укладення договору з Виробником, Замовник виплачує відшкодування Виробнику згідно умов укладеного з ним Договору та неустойку згідно укладеного між Замовником і Виробником договору.

  8. Під відмовою Замовника від послуги розуміється письмове повідомлення Виробника про відмову, вчинення Замовником дій, які вказують на відмову від послуги, а також бездіяльність Замовника, яка перешкоджає Виробнику виконувати умови цієї Угоди та договору, укладеного із Замовником.

  9. Виробник розпочинає виготовлення меблів після укладення відповідного Договору із Замовником.

  10. У разі змінення Замовником затвердженого дизайн-проекту меблів у процесі його виконання, Виконавець має право відмовитися від виконання робіт по даному договору без повернення авансу, або проводити роботи по знов затвердженому дизайн-проекту із самостійно визначеною (необхідною за умовами зміни) датою їх кінцевого виготовлення.

  11. Порядок виготовлення меблів та розрахунку між Виробником і Замовником визначається укладеним між ними договором.

  12. Замовник має право оцінити якість та строки виконання робіт Виробником, а також залишити відповідні відгуки на Сайті.

  13. Виробник має право без будь-якого повідомлення та узгодження з Користувачем перевірити/відхилити/не опублікувати/видалити його відгук, якщо зміст такого відгуку не відповідає вимогам цих Умов, нормам чинного законодавства або нормам моралі.

У разі публікації відгуку, він публікується в незмінному вигляді, зі збереженням авторської орфографії та пунктуації.

  1. Відгук повинен відповідати наступним вимогам:

   • повинен стосуватись робіт/послуг, наданих з використанням сервісу Сайту, роботи, виконаної Виробником за умовами пропозиції, прийнятої Замовником на цьому Сайті;

   • не повинен містити відомостей про особисті засоби зв'язку Користувача (номер телефону, поштову адресу, електронну адресу тощо);

   • не повинен бути сексуального, насильницького, порнографічного, жорстокого, дискримінаційного характеру;

   • не повинен містити нецензурну лексику;

   • не повинен закликати до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України або іншої держави, пропаганди війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягань на права і свободи людини, порушення законодавства, вчинення дій, які можуть заподіяти шкоду життю чи здоров'ю людини, довкіллю, спонукають до нехтування засобами безпеки;

   • не повинен містити тверджень, які є дискримінаційними за ознаками походження людини, її соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігій, за мовними ознаками, родом і характером діяльності, місця проживання і т.п.;

   • не може порушувати чиї-небудь авторські права;

   • не може порушувати норми чинного законодавства, загальноприйняті норми і правила, ображати чиюсь честь і гідність;

   • не може містити будь-які шкідливі програми, посилання, файли, які можуть порушити роботу Сайту, завдати шкоди Сайту, Виробнику, Користувачам, їх комп'ютерам і/або програмному забезпеченню, отримувати несанкціонований доступ до інформації і т.п.;

   • не може містити рекламні або будь-які комерційні матеріали, посилання на них, а також посилання на сайти або продукцію конкурентів Сайту.

 

 1. 5. Гарантійні зобов'язання

5.1. Виробник несе в повному обсязі відповідальність перед Замовником за своєчасність та якість виконання робіт, комплектність меблів, виконання гарантійних зобов'язань.

5.2. Гарантійні зобов'язання перед Замовником визначаються договором між Виробником і Замовником та цією Угодою.

5.3. Строк гарантії визначається відповідно до запропонованих Виробником умов виконання Замовлення та обчислюється з моменту встановлення меблів у Приміщенні Замовника та підписання відповідного акта. Гарантія на матеріали надається виробниками цих матеріалів.

5.4. При ухиленні Замовника від прийняття меблів та підписання акта прийому-передачі протягом 10 (десяти) днів з дати виготовлення за договором (сповіщення про таке), меблі вважаються прийнятими (а Замовлення виконаним) в повній комплектації, з належною якістю і в строк, з переходом права власності та всіх ризиків до Замовника з моменту дати виготовлення. У випадку поставки меблів шляхом самовивозу, Замовлення вважається виконаним в повному обсязі, належної якості після спливу 3 днів з моменту виготовлення меблів.

5.5. Гарантія не розповсюджується на меблі у наступних випадках:

   • використання матеріалів та обладнання, наданих Замовником;

   • виявлення порушення правил експлуатації меблів Замовником;

   • механічного/фізичного або іншого пошкодження меблів.

5.6. Гарантія надається за умови дотримання правил експлуатації меблів.

5.7. Замовник, який знайшов недоліки з виготовлення або встановлення меблів при їх прийманні має право посилатися на них згодом, якщо вони були зафіксовані в акті прийому-передачі.

5.8. Всі виявлені Замовником недоліки по комплектації і якості меблів при їх прийманні підлягають усуненню протягом 30 (тридцяти) робочих днів з моменту письмового повідомлення Виконавця.

5.9. Претензії щодо прихованих недоліків приймаються на протязі 10 (десяти) календарних днів з моменту одержання меблів (підписання видаткової накладної сторонами) в письмовій формі (поштою чи засобом факсимільного зв’язку) за умови підтвердження, що зазначені дефекти є виробничими (висновком експерта ТПП України, фотографіями або в іншому порядку письмово погодженому з Виконавцем), а не виникли в результаті порушення правил експлуатації, транспортування, зберігання, складання та інше).

5.10. Виробник має право відхилити претензійні вимоги, заявлені з порушенням вищезазначених вимог та вимог чинного законодавства України.

 

6. Інтелектуальна власність

6.1. Всі права інтелектуальної власності, в тому числі виключні майнові права, на Сайт (програмне забезпечення, комп'ютерну програму, базу даних, текстове наповнення, графічне зображення та інші об'єкти), його складові та похідні належать Виробнику.

6.2. Авторським правом захищаються не тільки Сайт, його складові, інформація розміщена на Сайті, а і його оформлення, стиль, спосіб подачі інформації та інші дані, характерні для цього Сайту.

6.3. Всі права інтелектуальної власності, в тому числі виключні майнові права, на дизайн-проект та його складові належать Виробнику. Замовник має право використовувати дизайн-проект для виробництва меблів тільки для власних потреб тільки один раз.

 

7. Інші умови

7.1. Користувачам заборонено:

   • використовувати будь-яку інформацію, розміщену на Сайті в комерційних цілях або інших цілях, не пов'язаних з метою функціонування цього Сайту;

   • порушувати права інших Користувачів;

   • розміщувати на Сайті відгуки, які не відповідають вимогам, визначеним в п. 4.16 цієї Угоди;

   • вчиняти будь-які дії, які можуть зашкодити роботі Сайту, пошкодити пристрої Виробника та/або Користувачів;

   • отримувати/надавати особисті дані Користувачів Сайту для їх використання поза сервісами Сайту;

   • використовувати будь-яку інформацію, розміщену на Сайті в шахрайських цілях або для здійснення інших протиправних дій;

   • порушувати чиї-небудь права інтелектуальної власності;

   • будь-яким чином використовувати Сайт та знак для товарів і послуг Виробника в цілому або їх частини, в тому числі опубліковувати його, відтворювати його де-небудь в будь-якій формі, будь-яким способом, переводити, переробляти, адаптувати або змінювати якимось чином, включати в бази даних, копіювати, продавати, передавати будь-яким чином третім особам.

7.2. Сторона звільняється від визначеної цією Угодою та чинним в Україні законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цією Угодою порядку. До обставин непереборної сили Сторони, зокрема, відносять: пожежа, повінь, землетрус або інші стихійні лиха, війна, військові дії будь-якого виду, техногенні катастрофи, акції громадянської непокори, заколоти, епідемії тощо, дії органів державної влади і управління, а також будь-які інші обставини, що знаходяться поза контролем Сторін і є надзвичайними або невідворотними за даних умов подіями, у тому числі прийняття законів або інших нормативних актів України, що забороняє або обмежує будь-яку дію, передбачену цим Договором.

7.3. Факт настання форс-мажорних обставин засвідчується відповідним документом Торгово-промислової палати України.

7.4. Про виникнення форс-мажорних обставин сторона, для якої вони настали, зобов'язана письмово повідомити іншу сторону.

7.5. Дія форс-мажорних обставин автоматично продовжує строк виконання зобов'язань за цим договором на строк їх дії. При цьому сторони не мають права вимагати виплати штрафних санкцій або відшкодування збитків, спричинених невиконанням обов'язків, у зв'язку з настанням форс-мажорних обставин.

7.6. У випадку виникнення у Вас будь-яких питань або побажань з приводу роботи Сайту та надання послуг Виробником, просимо Вас звертатись до Виробника на електронну пошту за адресою: 4loft.office@gmail.com.