Політика конфіденційності

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

 

1. Загальні положення

Дана політика обробки персональних даних складена відповідно до вимог Закону України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних» та інших міжнародно-правових актів, прийнятих і ратифікованих у встановленому порядку Верховною Радою України, і визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних 4LOFT (далі — Оператор).

Оператор ставить своєю найважливішою метою і умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав і свобод людини і громадянина при обробці його персональних даних, у тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю.

Дана політика Оператора щодо обробки персональних даних (далі — Політика) застосовується до всієї інформації, яку Оператор може отримати про відвідувачів веб-сайту 4loft.com.ua.

 

2. Основні поняття, що використовуються у Політиці

Персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу Користувача веб-сайту 4loft.com.ua.

Користувач — будь-який відвідувач веб-сайту 4loft.com.ua.

Веб-сайт — сукупність графічних і інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ і баз даних, що забезпечують їх доступність в мережі інтернет за мережевою адресою 4loft.com.ua.

Суб’єкт персональних даних фізична особа, персональні дані якої обробляються.

Оператор — фізична або юридична особа, якій надаються персональні дані, та яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом.

Обробка персональних даних — будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

Автоматизована обробка персональних даних обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки.

Згода суб’єкта персональних даних — добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних на веб-сайті Оператора 4loft.com.ua шляхом проставляння відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки.

База персональних даних — іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі.

Надання персональних даних — дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певному колу осіб.

Транскордонна передача персональних даних передача персональних даних на територію іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземній фізичній або іноземній юридичній особі.

Знеособлення персональних даних — вилучення відомостей, які дають змогу прямо чи опосередковано ідентифікувати особу.

Блокування персональних даних тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних).

Знищення персональних даних — будь-які дії, в результаті яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних і (або) внаслідок яких знищуються матеріальні носії персональних даних.

 

3. Оператор може обробляти такі персональні дані Користувача:

  • Прізвище, ім'я, по батькові;

  • Електронна адреса;

  • Номери телефонів;

  • Адреса для доставки.

Також на сайті відбувається збір і обробка знеособлених даних про відвідувачів (в т.ч. файлів «cookie») за допомогою сервісів інтернет-статистики (Гугл Аналітика та інших).

Перераховані вище дані далі по тексту Політики об'єднані загальним поняттям — Персональні дані.

 

4. Цілі обробки персональних даних

Мета обробки персональних даних Користувача — інформування Користувача за допомогою відправки електронних листів.

Також Оператор має право направляти Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, направивши Оператору лист на адресу електронної пошти 4loft.office@gmail.com з позначкою «Відмова від повідомлень про нові продукти і послуги та спеціальні пропозиції».

Знеособлені дані користувачів, що збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії користувачів на Сайті, поліпшення якості Сайту та його змісту.

 

5. Правові підстави обробки персональних даних

Оператор обробляє персональні дані Користувача тільки в разі їх заповнення та/або відправки Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайті 4loft.com.ua. Заповнюючи відповідні форми і/або відправляючи свої персональні дані Оператору, Користувач висловлює свою згоду з цією політикою.

Оператор обробляє знеособлені дані про Користувача в разі, якщо це дозволено в налаштуваннях браузера Користувача (включено збереження файлів «cookie» і використання технології JavaScript).

 

6. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних

Безпека персональних даних, які обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

Оператор забезпечує збереження персональних даних і вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.

Персональні дані Користувача ніколи, ні за яких умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов'язаних з виконанням вимог згідно чинного законодавства.

У разі виявлення неточностей у персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, шляхом подання Оператору відповідного повідомлення на адресу електронної пошти Оператора 4loft.office@gmail.com з текстом: «Актуалізація персональних даних».

Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, направивши Оператору повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Оператора: 4loft.office@gmail.com з текстом: «Відкликання згоди на обробку персональних даних».

 

7. Транскордонна передача персональних даних

Оператор до початку здійснення транскордонної передачі персональних даних зобов'язаний переконатися в тому, що іноземною державою, на території якої передбачається здійснювати передачу персональних даних, забезпечується надійний захист прав суб'єктів персональних даних.

Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, які не відповідають зазначеним вище вимогам, може здійснюватися тільки в разі наявності згоди в письмовій формі суб'єкта персональних даних на транскордонну передачу його персональних даних та/або виконання договору, стороною якого є суб'єкт персональних даних.

 

8. Прикінцеві положення

Користувач може отримати будь-які роз'яснення з потрібних питань, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Оператора за допомогою електронної пошти 4loft.office@gmail.com.

У даному документі будуть відображені будь-які зміни політики обробки персональних даних Оператором. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.

У разі незгоди з будь-якими змінами, внесеними до Політики, Користувач повинен припинити користуватися сайтом, а також вимагати, щоб Оператор видалив його Персональні дані.

Актуальна версія Політики у вільному доступі розташована в мережі Інтернет за адресою: 4loft.com.ua.